Alex Turner

-

49

😍 świetnie

😍 świetnie

0

🙂 dopuszczalnie

1

😍 świetnie

27

0

😍 świetnie

😍 świetnie

90%

😍 świetnie

3

😭 niedostatecznie

6

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa