Light

Name

Last update

🔴

Agnes Chapman

18.10.21

łącznie punktów

974

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

85%

😀 dobrze

85%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

31

100 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

33

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

3

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów