ASPEKT

WYNIK

34

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Agnes Chapman

-

0

2

30

31

48%

szybko

3

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

589

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674