ASPEKT

WYNIK

34

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Agnes Chapman

-

0

3

29

104

42%

średnio

2

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😀 dobrze

96 punktów

574

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674