top of page

Light

Name

Last update

🟡

Agatha Olson

28.03.22

łącznie punktów

1048

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

82

godzin opóźnienia

89 punktów

75%

🙂 dopuszczalnie

75%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

19

89 punktów

😭 niedostatecznie

12

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😀 dobrze

9

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page