Light

Name

Last update

🟡

Agatha Olson

22.11.21

łącznie punktów

1059

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

20

godzin opóźnienia

100 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

5

błąd w nagraniu

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

19

89 punktów

😀 dobrze

24

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów