Light

Name

Last update

🆕

Agatha Olson

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

67%

😭 niedostatecznie

67%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

wolno

😭 niedostatecznie

-

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

1

😭 niedostatecznie

2

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😭 niedostatecznie

2

sesji

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie