Light

Name

Last update

Agatha Johnson

22.11.21

łącznie punktów

689

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

20

godzin opóźnienia

100 punktów

😭 niedostatecznie

poprawnych zdań

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

błąd w nagraniu

89 punktów

😭 niedostatecznie

3

0 punktów

😭 niedostatecznie

10

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

sesji

0 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów