top of page

Light

Name

Last update

🟡

Adrianne Nelson

28.03.22

łącznie punktów

1063

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

🙂 dopuszczalnie

67%

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😍 świetnie

18

godzin opóźnienia

100 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

29

100 punktów

😍 świetnie

31

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

65%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page