Light

Name

Last update

🔴

Adrianne Nelson

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

😭 niedostatecznie

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

😍 świetnie

74

😍 świetnie

133

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie