Light

Name

Last update

🟡

Adrianne Nelson

18.10.21

łącznie punktów

1070

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

🙂 dopuszczalnie

1

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😀 dobrze

32

godzin opóźnienia

96 punktów

75%

🙂 dopuszczalnie

75%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

38

100 punktów

😍 świetnie

29

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów