Light

Name

Last update

🟢

Adam Hunt

18.10.21

łącznie punktów

1166

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😍 świetnie

50

100 punktów

😍 świetnie

34

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😀 dobrze

2

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów