Light

Name

Last update

🟡

Adam Hunt

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

22

godzin opóźnienia

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

🙂 dopuszczalnie

20

😍 świetnie

25

nieopuszczonych dni w Anki

😀 dobrze

1

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie