top of page

Light

Name

Last update

🔴

Adam Dollar

28.03.22

łącznie punktów

962

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😭 niedostatecznie

128

godzin opóźnienia

0 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

😀 dobrze

24

96 punktów

😀 dobrze

23

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page