Light

Name

Last update

🔴

Adam Dollar

22.11.21

łącznie punktów

863

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

🙂 dopuszczalnie

1

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

82

godzin opóźnienia

89 punktów

87%

😀 dobrze

87%

poprawnych zdań

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

31

100 punktów

😍 świetnie

26

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów