Stare słownictwo

Powtarzaj słownictwo w Anki przynajmniej przez minutę codziennie.

Świetnie

24

dni

w miesiącu

Dobrze

20

dni

w miesiącu

Dopuszczalnie

15

dni

w miesiącu

Niedostatecznie

14

dni

w miesiącu i mniej

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674