top of page

Sprawdź, dlaczego źle robisz notatki!

Wskazówka:

Tworząc listę słownictwa czy zapisując słownictwo w zeszycie, podziel kartkę na pół. Po lewej stronie zapisz wyrażenia po polsku, a po prawej ich odpowiedniki w języku angielskim.


 

Dlaczego:

Jeśli chcesz się uczyć słownictwa z listy, to uzyskasz lepsze efekty, kiedy nie będziesz widzieć odpowiedzi.

Zapisywanie angielskich odpowiedników zaraz obok sprawia, że nie można ich zakryć, więc taką listę należy przepisać. Dzieląc kartkę na pół, zyskujesz czas, gdyż lista jest gotowa tuż po tym, jak skończysz robić notatki.


bottom of page