top of page

Przestań uczyć się nazw czasów!

Wskazówka:

Wbrew pozorom, żeby poprawnie używać czasów, nie potrzebujesz uczyć się nazw, rozpisywać budowy i wkuwać reguł zastosowania na pamięć.


 

Dlaczego:

Nazywanie czasów i uczenie się abstrakcyjnych reguł na pamięć powoduje, że rozmowa w języku obcym zamienia się w rozważanie nad tym, jakiej struktury użyć. Przestań nazywać czasy, a reguły zastosowań uprość tak, żeby mógł je zrozumieć pięciolatek, a wtedy będziesz mieć jeden problem mniej.



Jak:

Są struktury, które nie mają swojej nazwy, jak na przykład “used to do something”. Nauka tego wyrażenia nie trwa długo i nie należy do skomplikowanych. Wyjaśnienia ograniczają się do prostego polecenia: “Używaj tego, jeśli coś kiedyś robiłeś, a teraz już nie robisz”, np. “I used to live in the countryside.”, czyli “Kiedyś mieszkałem na wsi (a teraz już nie mieszkam)”. Następnie tłumaczy się kilka zdań i kilka tworzy się samemu. Na tym etapie kończy się nauka tej struktury. Dalej ważne jest, żeby ją powtórzyć w odpowiednich momentach.


Jeśli uczysz się czasu Present Continuous, wystarczy, że zapamiętasz, że używa się go, jeśli robisz coś teraz, jak na przykład “I’m reading an article”. Jest to o wiele łatwiejsze do zapamiętania i zastosowania niż regułka “Używać do opisania czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich”. Czas, który zaoszczędzisz, przeznacz na przerobienie dodatkowych przykładów i powtórzenie ich w przyszłości.

bottom of page