top of page

Jak przechytrzyć czasowniki nieregularne?

Wskazówka:

Wiele czasowników nieregularnych da się pogrupować, gdyż podobnie się odmieniają. Łatwiej będzie Ci je opanować, jeśli dostrzeżesz te regularności.


 

Dlaczego:

Choć czasowniki nieregularne nie trzymają się reguły, zgodnie z którą w czasie przeszłym dodajemy do czasownika końcówkę “ed”, to nie znaczy, że nie rządzą się żadnymi zasadami w ogóle.

Przed przystąpieniem do nauki posegreguj czasowniki według końcówek i zapisz je na kartce. “Sleep” i “keep” będą w jednej grupie, ponieważ podobnie się odmieniają. Tak samo “catch” i “teach”, ale już “think” i “fight” będą oddzielnie.


Po tak wykonanym ćwiczeniu będzie Ci znacznie łatwiej opanować czasowniki nieregularne.


bottom of page