top of page

Czy powinieneś mówić na zajęciach angielskiego po polsku?

Wskazówka:

Na zajęciach powinieneś mówić jedynie po angielsku. A Twój nauczyciel powinien używać polskiego tylko w konkretnym celu.


 

Jak i dlaczego:

Ucząc się angielskiego, zrób, co w Twojej mocy, by nie mówić na zajęciach po polsku. Na początku uczucie będzie dokuczliwe i będzie Ci trudno się wyrazić. Jednak praktyka czyni mistrza. Z czasem dyskomfort minie, a Ty będziesz cieszyć się angielskim bez barier.


Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem, polski częściej będzie pojawiał się na zajęciach. Ale już na poziomie A2 powinieneś być w stanie wziąć udział w lekcji bez słowa po polsku.Jeśli Twój poziom pozwala na opisanie słowa, którego nie znasz, nie pytaj o nie nauczyciela po polsku. Jeśli nie umiesz wyrazić danej myśli, ujmij ją w prostszy sposób lub pomiń. Jeśli to podejście budzi Twoje wątpliwości, pomyśl, jaką ilością czasu tygodniowo dysponujesz na naukę słownictwa, a jaką na ćwiczenie wypowiedzi.


Inaczej ma się sytuacja w przypadku nauczyciela. Nadal proporcje powinny przeważać na korzyść języka obcego. Jednak są sytuacje, w których użycie polskiego będzie usprawiedliwione. Na przykład wtedy, gdy tłumaczenie zagadnienia po angielsku wprowadza jedynie zamieszanie. Natomiast nadal każde słowo wypowiedziane na zajęciach po polsku przez nauczyciela powinno mieć swój konkretny cel. Mówienie na lekcji w języku ojczystym to zaprzepaszczenie okazji na ćwiczenie rozmowy w języku obcym.


bottom of page