Obecność na zajęciach

Dbaj o to, żeby nie przekładać spotkań lub odrabiaj spotkania w ciągu miesiąca.

Świetnie

0

nieodrobionych spotkań

w miesiącu

Dopuszczalnie

1

nieodrobione spotkanie

w miesiącu

Niedostatecznie

2

nieodrobione spotkania

w miesiącu i więcej

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674