Nowe słownictwo

Ucz się na bieżąco nowego słownictwa w Anki (słownictwo z kolorem niebieskim).

Świetnie

35

nienauczonych

wyrażeń

Dobrze

70

nienauczonych

wyrażeń

Dopuszczalnie

140

nienauczonych

wyrażeń

Niedostatecznie

141

nienauczonych

wyrażeń i więcej

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674