Nauczone zdania

Ucz się regularnie zdań z zeszytu.

Świetnie

90%

poprawnych

odpowiedzi

Dobrze

80%

poprawnych

odpowiedzi

Dopuszczalnie

70%

poprawnych

odpowiedzi

Niedostatecznie

69%

poprawnych

odpowiedzi i mniej

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674